Numeroloģijas kursu lekciju programma

Cilvēka psiholoģiskais portrets skaitļu valodā

(Priekšzināšanas nav nepieciešamas)

 • 1. Ievadnodarbība.
 • 1.1. Pamatjēdzieni cilvēka individuālā koda un matricas sastādīšanai, ciparu pamatnozīmes.
 • 1.2. Īss kopsavilkums par numeroloģijas kursu.
 • 2. Dzimšanas dati Pitagora sistēmā.
 • 1.3. Dzimšanas datu matricas sastādīšana.
 • 1.4. Dzimšanas datums – rīcība, uzvedība – rakstura izpausme.
 • 1.5. Dzimšanas mēnesis – motivācija rīcībai, sajūtu līmeņa komforta sasniegšanai.
 • 1.6. Dzimšanas gads – draugu, līdzīgi domājošo izvēle; cilvēka realizācija sociumā.
 • 1.7. Personas cipars – mēraukla, ar ko visu mērām; ko mēs vēlamies iegūt sev.
 • 1.8. Cilvēka dzīves uzdevums (dzīves ceļš; liktens cipars) – karmiska informācija, kas šajā dzīvē jārealizē;
 • 1.9. Nākotnes, pagātnes kodu variācijas divu cilvēku enerģētiskās sasaistes noteikšanā;
 • 1.10. Enerģētiskie pārbaudījumu (vibrāciju) līmeņi.
 • 3. Ciparu pamatnozīmes.
 • 3.1. Ezotēriskā pamatnozīme.
 • 3.2. Neitrālie, draudzīgie un spriedzes cipari.
 • 3.3. Ciparu skaidrojums atkarībā no to atrašanās vietas cilvēka dzimšanas datos.
 • 4. Matricas kopējā analīze - rindas, kolonnas, diagonāles, krusts, dzīvības kvadrāts, ārējie stūri.
 • 5. Dzimšanas datu matricas analīze:
 • 5.1.  “1” - rakstura stingŗība, griba, ego – cik lielā mērā cilvēks ir gatavs to paust;
 • 5.2.  “2” – cilvēka spēja uzkrāt saules (Visuma, dievišķo) enerģiju;
 • 5.3.  “3” – informācijas uztveres un apstrādes īpatnības;
 • 5.4.  “4” – seksuālā, radošā enerģija; veselība;
 • 5.5.  “5” – elastība, cilvēka spēja pielāgoties apkārtējai videi un apstākļiem;
 • 5.6.  “6” – praktiskās iemaņas, cilvēka spēja realizēt savas idejas pašam;
 • 5.7.  “7” – dotības un talanti, radošais potenciāls; attiecības ar smalkmateriālo pasauli;
 • 5.8.  “8” -  karmiskie uzkrājumi; spēja mīlēt – izpaust un pieņemt jūtu izpausmes;
 • 5.9.   “9” – vajadzība izzināt pasauli, paplašināt redzesloku; pieķeršanās dzīves vai darba vietai.
 • 6. Jaunā laikmeta bērni (dzimšanas gads no 2000 un +).
 • 7. Divu matricu saderības analīze.
 • 8. Enerģijas pārpludināšana, lai aktivizētu “snaudošo” ciparu enerģiju.
 • 9. Cilvēka vārds un uzvārds – caur to mēs izmantojam savus resursus – matricu - dzīves ceļa realizēšanai.
 • 10. Pilns cilvēka individuālais kods.
 • 11. Virsotnes un pārbaudījumi.
 • 12. Individuālais gads, mēness, diena.
 • 13. Praktiski piemēri matricas datu interpretācijā.